background-white-drawings
background-white-drawings
slider-header-element
Вашите идеи,

Сградно (цивилно) и промишлено проектиране.

Софтуерни решения за изчисляване и проектиране.

нашият опит.

Hexagon PPM Dealer Slider
previous arrow
next arrow

Химконсулт ЕООД - Проектантско бюро

Проектантска фирма Химконсулт е ситуирана в Бургас, България с предмет на дейност:

Консултации и проектиране за промишлеността и гражданско строителство, извършване на Авторски надзор, Технически контрол, Авторизация на проекти, Ръководене на проекти и официален дистрибутор на софтуерните решения на HEXAGON на територията на Р. България.

Сертификация по ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018 за предлаганите инженерни услуги

Проектантска фирма Химконсулт притежава сертификат по ИСО 9001:2015 | ИСО 14001:2015 | ИСО 45001:2018 (Система за Управление на Качеството), издаден от компания Тюф Райнланд. Постоянното подобряване на качеството на услугите, които предлагаме, в това число проектиране, авторизация на проекти, консултации, авторски надзор, технически контрол, ръководене на проекти и дистрибуция на софтуери, е главна цел на нашата проектантска организация като основен стимул за това са нашите бизнес партньори и клиенти.

Нашите силни страни в проектирането и инженеринга

Високо качество

За всеки конкретен обект се сформира подходящ инженерен екип от висококвалифицирани специалисти с доказан дългогодишен опит в промишлеността, с помощта на които ние изготвяме своите инженерни проекти без компромиси в качеството.

Кратки срокове

Благодарение на нашия дългогодишен опит в проектирането и предлаганите инженерни услуги, както и на професионалния софтуер, който използваме, ние можем да гарантираме кратки срокове за изпълнение на своите инженерни проекти, без това да бъде за сметка на качеството им.

Конкурентни цени

Ценообразуването на проектите е изцяло съобразено с времето за тяхното изпълнение. Именно тук е и нашата сила. Използването на най-новите софтуерни решения ни прави конкурентноспособни при офериране за всеки идеен, технически или работен проект.

Сектори и промишлени отрасли в обхвата на проектантска фирма Химконсулт

Refinery Industry icon

Нефтопреработването

warehouse

Дървопреработването

valve

Природен газ

oil

Химическата промишленост

pharmaceutical

Фармацевтиката

electronics

Металургията

cheeseburger

Хранително-вкусовата промишленост

biotechnology

Био-технологията

house icon

Сградното строителство

water icon

ВиК инсталации

robotic

Леката и Тежката промишленост

punctuation-mark

Други промишлени отрасли

Част от нашите клиенти и бизнес партньори

Страните, в които проектираме и предоставяме инженерни услуги

През годините, екипът на Химконсулт е натрупал опит в много държави в и извън Европейския Съюз. Някои от страните, в които оперираме са:

 

България, Германия, Австрия,

Англия, Холандия, Полша,

Украйна, Франция, Хърватия,

Румъния, Сърбия, Турция,

Русия, Испания и други..

Химконсулт ЕООД - проектантска фирма и официален дистрибутор на HEXAGON - CADWorx® & Analysis Solutions

HEXAGON е компания, фокусирана върху предоставянето на цялостни ИТ решения, които водят до ефективност по време на проектирането, изграждането и експлоатацията на промишлени съоръжения и мащабни строителни проекти. HEXAGON (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) e водещ световен доставчик на софтуерни решения, които повишават производителността и качеството в геопространствените и промишлените терени. Инженеринговите решения на Hexagon повишават производителността и ускоряват проектите, като предоставят пълни възможности за управление на данните при проектирането, строителството, материалите и инженеринга, необходими за създаването, за безопасната експлоатация и поддръжката, както и за управление на жизнения цикъл на проектирането cPLM на големи по мащаб процесни, енергийни, морски и офшорни проекти. Считано от 2018-та година, проектантско бюро Химконсулт разширява дейностите си като става официален дистрибутор на специализираните софтуерни решения на HEXAGON CADworx & Analysis Solutions на територията на Република България