In: Uncategorized

PIPESTRESS (PepS)

Якостен и стрес анализ на тръбопроводи за Ядрената индустрия

Peps.png

PIPESTRESS вече е с интегриран напреднал графичен процесор и Editpipe опция като тези интегрирани решения, се предлагат и продават под името „PepS.“ Тази програма, се използва за изчисляване на тръбопроводи и за проектиране на трето и четвърто поколение ядрени реактори. PIPESTRESS може да прочете неутрални CAESAR II® файлове. Това позволява на PIPESTRESS да анализира CAESAR II® модели.

pieps

Осигурено качество на данните Ви

Анализ на тръбопроводи в съответствие с ядрените стандарти и кодове от 1967 г. , PIPESTRESS е сертифициран за употреба в ядрената индустрия - клас 1, 2 и 3

Безопасността Ви е на първо място

Разчитайте на надежден ядрен QA и стабилни резултати за вашите критични тръбопроводи.

Доверени решения при работа със софтуера

Повече от 40 години, PIPESTRESS се използва от над 200 инженерни организации в 30 страни, за анализ на тръбопроводи в повече от 50 атомни електроцентрали по света.

Възможности:

  • PIPESTRESS изпълнява всички изчисления, изисквани от ядрените (и не само) тръбопроводни кодове в едно-единствено изпълнение на програмата.
  • Поддържа се непрекъснато повече от 40 години.
  • Използвана е от над 400 инженерингови организации в 30 страни за анализ на тръбопроводи в повече от 50 атомни електроцентрали.
  • Използва се като основен софтуер за анализ на тръбопроводи за изчисления в новите реактори: EPR, AP1000 и AC-1000
  • И още много…