CADWorx Design Review
In: CADWorx продукти

CADWORX® DESIGN REVIEW – преглед на леки и тежки модели

ПОЗВОЛЯВА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА МОДЕЛИ НА ЗАВОДИ ОТ ПРОЕКТАНТИ,
МЕНИДЖЪРИ, СОБСТВЕНИЦИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

CADWorx Design Review

CADWorx® Design Review е софтуер, който значително подобрява процеса на проектиране и инженеринг на инсталаци и заводи. Той позволява на проектантите, собствениците, мениджърите и други заинтересовани страни да преглеждат и манипулират 3D модели по безпроблемен и прецизен начин. За разлика от други CAD софтуери, CADWorx® Design Review предлага възможността да разглеждате, коментирате и да отбелязвате забележки по модели, които са в пъти по-големи по размери. CADWorx® Design Review предлага още много възможности, някои от които може да прочетете по-долу.

Възможности:

  • Намалете броя на отпечатаните екземпляри и оставете заинтересованите страни да гледат 3D модели в интерактивна среда
  • Маркирайте 3D дизайн на тръбопроводи и други елементи от модела по-бързо и по-удобно
  • Създайте файлове за преглед в компресиран файлов формат
  • Използвайте външни файлове, за да вмъквате отделни модели автоматично.
  • Визуализирайте модели, като за целта използвате различни настройки
  • Направете информационни анимации във всяка една точка на модела, като също така имате много опции за редактиране на тези анимации.
  • Вмъквайте няколко 3D модела в един и същ файл, за да откриете възможни колизии по-лесно
  • Още много…