In: CADWorx продукти

CADWORX® STRUCTURE – софтуер за строителни конструкции

ЕФИКАСНО СЪЗДАВАНЕ НА НАПЪЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ
3D ПРОЕКТИ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

CADWorxStructure

Също както CADWorx® Plant Professional предоставя лесно за използване решение за проектанти на тръбопроводи, CADWorx Structure е съсредоточен върху превъзхождане в строителното моделиране и проектиране. Докато други строителни софтуерни пакети са с многобройни опции и добавки, които строителният проектант никога няма да използва,  CADWorx Structure е създаден с цел да предостави на строителните проекти необходимия сет от инструменти,  без буквално никакви технически и административни загу би.

CADWorx® Structure е интегриран софтуер за строително проектиране на CAD модели, който осигурява лесни за използване инструменти, интелигентни възможности за чертане и усъвършенствани нива на автоматизация, създадени за конструкторите и инженерите. Софтуерът е бърз, лесен за настройка и използване, давайки възможност на проектантите и инженерите да работят ефективно заедно по големи и малки проекти. CADWorx® Structure предоставя опция за автоматично генериране на чертежи, изискващи минимални настройки, без необходимост от влагане на излишни усилия.

CADWorx® Structure е лесен за изучаване и в сравнение с CADWorx Steel намаля с повече от 50% необходимия човеко-час при създаване на конструктивен проект. Създайте доходоносни резултати по-бързо и по-прецизно!

Възможности:

 • Интелигентно 3D проектиране на стомана и стоманобетон
 • Моделиране на конструктивни елементи
 • Моделиране на планки
 • Моделиране на стоманобетонни стъпки и фундаменти
 • Моделиране на плочи и стени
 • Моделиране на стълбища, моряшки стълби и парапети
 • Моделиране на площадки и скарни елементи
 • Зарязване и скосяване
 • Библиотеки с международни стандарти на използваните стомани
 • Спецификация на материалите
 • 2D чертежи, изцяло свързани с 3D модела
 • Възможност за импортиране и експортиране от и към софтуер за статичен анализ
 • Възможност за импортиране и експортиране от и към софтуер за детайлиране
 • Тегло и център на тежестта
 • Вградени асемблирани конструктивни елементи
 • Гъвкави филтри за селектиране
 • Детектор за колизии
 • Съвместим с Microsoft® Windows®, BricsCAD® и AutoCAD®

Научете повече, като прочетете брошурата за CADWorx® Structure