CAESAR II v13®

СОФТУЕР ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА СТРЕСА НА ТРЪБОПРОВОДНИТЕ СИСТЕМИ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОДОВЕ И СТАНДАРТИ

Може би най-широко разпространеният софтуер за изчисления на гъвкавост на тръбопроводите, както и за стрес анализ. CAESAR II® е цялостно решение, което позволява бърз и точен анализ на тръбопроводни системи, подложени на голямо разнообразие и комбинации от натоварвания, отчитайки теглото, налягането, топлинната, сеизмичните и други статични и динамични условия, основани на дефинирани от потребителя променливи и приети за индустрията насоки.

Увеличете продуктивността

Правете статични и динамични анализи на тръбопроводни системи чрез многобройни инструменти и директна визуализация.

Спестете от времето си

Използвайте напълно интуитивен начин за създаване на изчислителни модели на тръбопроводни системи.

Точност на данните Ви

Подробен анализ за грешки намалява шанса от допускане на грешки.

CAESAR II® анализира тръбопроводни системи от всякакъв мащаб или сложност, независимо от това дали е необходимо да се проектира нова система или да се изследва съществуваща такава. Също така, CAESAR II® включва единствената двупосочна връзка между анализ и CAD дизайн, позволявайки на инженерите и дизайнерите лесно да споделят информация, като в същото време синхронизират чертежа и свързаните с него данни.
CAESAR II® е най-уважаваният инструмент за стрес анализ на тръбопроводи в света. CAESAR II предлага повече от 34 международни кода за тръбопроводи и е известно софтуерно решение поради техническото си превъзходство, гъвкавост, лекота на използване, иновации и надеждност. CAESAR II вече отговаря и на ASME NQA-1 2008/09 (QA).

CAESAR II® Nuclear

CAESAR II ® Nuclear е уникално решение, което използва силата и качеството, които CAESAR II ® е изградил в продължение на близо 30 години. CAESAR II ® Nuclear отговаря на стандартите за качество ASME NQA-1 2008/09, изисквани за проектиране на ядрени съоръжения, одобрени от Комисията за Ядрено Регулиране (NRC). Този софтуерен модул се отличава с допълнителни характеристики на CAESAR II ®, което позволява директно приемане в ядрения сектор както за нови, така и за съществуващи съоръжения.