Visual Vessel Design 2018

In: Новини

Visual Vessel Design подпомага за по-ефективно и точно изчисляване и проектиране на съдове под налягане, тръбопроводи, котли и кожухотръбни топлообменници, като предоставя 2D и 3D визуализации, полезни графики, модели на тръбопроводи, интегрирани бази данни и[...]

Read More about Visual Vessel Design 2018