PIPESTRESS (PepS) – якостен и стрес анализ на тръбопроводи СТРЕС АНАЛИЗ НА ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ЯДРЕНАТА ИНДУСТИЯ PIPESTRESS вече е с интегриран напреднал графичен процесор и Editpipe опция, като тези интегрирани решения се предлагат и продават[...]

Read More about PIPESTRESS (PepS)

GT STRUDL®

In: Софтуер за анализи

GT STRUDL® – изчисляване на строителни конструкции СТАТИЧЕН И ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ ЗА СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ БЕТОН, СТОМАНОБЕТОН И СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ   В продължение на почти 40 години GT STRUDL® предлага на строителните инженери цялостно проектантско решение,[...]

Read More about GT STRUDL®

PV Elite® – изчисляване на съдове под налягане ЛЕСЕН ЗА НАУЧАВАНЕ И РАБОТА СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ И ТОПЛООБМЕННИЦИ   Този софтуер за дизайн и изчисления на съдове под налягане[...]

Read More about PV ELITE®

TANK™

In: Софтуер за анализи

TANK™ – проектиране и изчисляване на резервоари TANK ™ е изчерпателна и лесна за използване програма за проектиране, анализ и оценка на заварени резервоари за съхранение на нефт, съгласно стандартите 620, 650 и 653 на[...]

Read More about TANK™