Дъщерни дружества

Химконсулт и МАПС Инженеринг

За по-голяма гъвкавост създадохме помощнa компании-МАПС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , с помощта на която за всеки конкретен обект се наема и сформира подходящ екип, инженерен състав от висококвалифицирани специалисти с доказан дългогодишен опит в промишлеността и сградното строителство, осъществява се реално разпределение на задачите, точна оценка на необходимите ресурси и управление на рисковете. Така ние гарантираме по-голяма гъвкавост, определяне на реални срокове за проектиране, конкурентно ценообразуване и изпълнението на по-малки проекти „под ключ“.

Повече информация за МАПС ИНЖЕНЕРИНГ можете да намерите по-долу в тази страница.

МАПС Инженеринг

Строително-монтажна организация от семейството на „Химконсулт“.
null

„МАПС Инженеринг“ ЕООД е 100% дъщерно дружество към „Химконсулт“. Компанията е създадена през 2008-ма година, с цел изпълнение на проектите на „Химконсулт“ , за да може да се гарантира, от една страна, качеството на инженеринга, а от друга, с цел съкращаване на сроковете за проектиране.

Благодарение на наетият през годините технически персонал, фирмата изпълнява строително-монтажни дейности, без компромиси в качеството.

През годините, освен изпълнение, монтаж и пуск на проектите на „Химконсулт“ , „МАПС Инженеринг“ е извършвала дейности по проекти и от други фирми.

Дейности на дружеството

Производство

Изпълнение на проекти за клапи, шнекови транспортьори, лентови транспортьори, верижни транспортьори, съдове, апарати и други

Доставка

Доставка на съоръжения, резервоари, нестандартни съдове и апарати и други .

Монтаж

Монтажни и пуско-наладъчни дейности на различни оборудвания, съоръжения и апарати за промишлеността

Още за МАПС Инженеринг

До сега, „МАПС Инженеринг“ има много изпълнени проекти зад гърба си, в това число монтажна дейност на специализирани резервоари на водещи в бранша фирми, собствено произведени и монтирани многобройни съоръжения, като клапи, шнекови, лентови и верижни транспортьори, нестандартни съдове и апарати, сухи зидарии на котли и много други.

Благодарение на фирма „МАПС Инженеринг“, предаваните проекти приемат физическо измерение и носене на реална отговорност на цялостни инженерни дейности – от разработването на проекта на белия лист, до пуско-наладъчни работи, с гарантиране на договорените технически показатели.

Освен за родния пазар, компанията може да се похвали с изнесени за Хърватия транспортьори, монтирани и успешно внедрени по предназначение.

При по-мащабни проекти и изисквания за съответна категория, фирмата работи съвместно или като под-изпълнител на водещи в бранша строително-монтажни организации.

maps-logo-presentation