Дъщерни дружества

Химконсулт, Петромашпроект и МАПС Инженеринг

За по-голяма гъвкавост създадохме две помощни компании-МАПС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и ПЕТРОМАШПРОЕКТ ЕООД, с помощта на които за всеки конкретен обект се наема и сформира подходящ екип, инженерен състав от висококвалифицирани специалисти с доказан дългогодишен опит в промишлеността и сградното строителство, осъществява се реално разпределение на задачите, точна оценка на необходимите ресурси и управление на рисковете. Така ние гарантираме по-голяма гъвкавост, определяне на реални срокове за проектиране, конкурентно ценообразуване и изпълнението на по-малки проекти „под ключ“.

Повече информация за двете компании можете да намерите по-долу в тази страница.

Петромашпроект ЕООД

Проектантска организация, част от групата на „Химконсулт“

 „Петромашпроект“ ЕООД  „ПМП“) е компания, създадена през 2006-та година от специалисти от „Нефтохимпроект“ към, тогава – Нефтозавод, гр. Бургас. Фирмата стартира дейността си с обект „Сярно-кисело алкилиране“ към предприятието, което сега носи името „Лукойл Нефтохим Бургас“. Към момента на създаване, основната дейност на „ПМП“ е била разработването на проекти по част Машино-Конструктивна.

Компанията е придобита от „Химконсулт ЕООД“ през 2013-та година, като бързо след това дейността и бива разширена, а самата фирма преорганизирана за работа с новосъздадения холдинг – „Кроношпан“, и стартиралите проекти за изграждане на подгревателни инсталации на термо-масло.

В последствие, след изграждане на инженеринговата компания „SeraTec“, „ПМП“ започва да извършва аутсорсингови услуги към нея, както и да изпълнява излични технологични проекти за Кроношпан България.

„Вярваме, че нашият голям опит, както на територията на България, така и в чужбина, ни е превърнала в една от водещите фирми за разработка на пълни проекти в областа на дървопреработването!“

Петко Павлов, управител на ``Петромашпроект`` ЕООД

Проекти

От 2013-та до момента,  „Петромашпроект“ има разработени многобройни сериозни проекти, някои от които:
  • до 15МW котли за биомаса

  • сушилни инсталации

  • инсталации за очистка на газове

  • сухи и мокри електро-филтри

  • машини за транспортиране на различни материали

  • инсталации за подгряване на вода

  • инсталации за лепило-приготвяне

  • и много други..

ISO 9001:2015

Система за управление на качеството

Към момента, „Петромашпроект“ е главен проектант при разработване на всички проектни части за новоизградения завод в гр. Велико-Търново и един от основните проектанти в завода в гр. Бургас, както и в редица други предприятия, част от на холдинга на „Кроношпан“. „Петромашпроект“ притежава сертификат по ИСО 9001:2015 (СУК), чиято дейност се състои в, както следва:

„Консултации и проектиране за промишлеността и гражданско строителство, извършване на Авторски надзор, Технически контрол, Авторизация на проекти и Ръководене на проекти.“

ISO icon

МАПС Инженеринг

Строително-монтажна организация от семейството на „Химконсулт“.
null

„МАПС Инженеринг“ ЕООД е 100% дъщерно дружество към „Химконсулт“. Компанията е създадена през 2008-ма година, с цел изпълнение на проектите на „Химконсулт“ и „Петромашпроект“, за да може да се гарантира, от една страна, качеството на инженеринга, а от друга, с цел съкращаване на сроковете за проектиране.

Благодарение на наетият през годините технически персонал, фирмата изпълнява строително-монтажни дейности, без компромиси в качеството.

През годините, освен изпълнение, монтаж и пуск на проектите на „Химконсулт“ и „Петромашпроект“, „МАПС Инженеринг“ е извършвала дейности по проекти и от други фирми.

Дейности на дружеството

Производство

Изпълнение на проекти за клапи, шнекови транспортьори, лентови транспортьори, верижни транспортьори, съдове, апарати и други

Доставка

Доставка на съоръжения, резервоари, нестандартни съдове и апарати и други .

Монтаж

Монтажни и пуско-наладъчни дейности на различни оборудвания, съоръжения и апарати за промишлеността

Още за МАПС Инженеринг

До сега, „МАПС Инженеринг“ има много изпълнени проекти зад гърба си, в това число монтажна дейност на специализирани резервоари на водещи в бранша фирми, собствено произведени и монтирани многобройни съоръжения, като клапи, шнекови, лентови и верижни транспортьори, нестандартни съдове и апарати, сухи зидарии на котли и много други.

Благодарение на фирма „МАПС Инженеринг“, предаваните проекти приемат физическо измерение и носене на реална отговорност на цялостни инженерни дейности – от разработването на проекта на белия лист, до пуско-наладъчни работи, с гарантиране на договорените технически показатели.

Освен за родния пазар, компанията може да се похвали с изнесени за Хърватия транспортьори, монтирани и успешно внедрени по предназначение.

При по-мащабни проекти и изисквания за съответна категория, фирмата работи съвместно или като под-изпълнител на водещи в бранша строително-монтажни организации.

maps-logo-presentation