In: Софтуер за анализи

GT STRUDL® – изчисляване на строителни конструкции

СТАТИЧЕН И ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ ЗА СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ
БЕТОН, СТОМАНОБЕТОН И СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

 

Intergraph GT STRUDL, blue steel structure

В продължение на почти 40 години GT STRUDL® предлага на строителните инженери цялостно проектантско решение, а вече включва и 3D CAD моделиране и 64-битови високопроизводителни изчислителни възможности във всички версии. Софтуерът за стрес анализ е висококачествена, напълно интегрирана система, базирана на бази данни, за цялостен рамков анализ и анализ на крайни елементи, както и за проектиране на стомана и стоманобетон.

GT STRUDL® включва всички инструменти, необходими за анализиране на широк спектър от проблеми в строителното инженерство и при анализ на крайните елементи, включително линейни и нелинейни статични и динамични анализи. Всичко това този софтуер може да направи точно в част от времето, необходимо на повечето други подобни софтуери. Новият интерфейс за CAD моделиране има среда, базирана на AutoCAD® , която позволява на сторителните инженери да виждат незабавно резултатите от анализа и дизайна.

Версии:

GT STRUDL® идва в три различни версии

  • GT STRUDL® General
  • GT STRUDL® Advanced
  • GT STRUDL® Offshore

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас!