In: Събития

В областта на нефтената и газовата промишленост HEXAGON PPM е водещата в света компания за инженерингови софтуерни продукти, насочена към предоставяне на цялостни ИТ решения, които повишават ефективността при проектирането, изграждането и експлоатацията на промишлени съоръжения и мащабни строителни проекти. Ето защо, ние от CHIMCONSULT Ltd  вярваме, че „Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране“ (КИИП) е от изключително голямо значение за нас, тъй като консолидацията на инженери от различни дисциплини, може да се прояви като много важен мост между  HEXAGON PPM и проектантските и производствени компании в България.

Ние от CHIMCONSULT Ltd. организираме среща между представители на HEXAGON PPM, CHIMCONSULT и Секция Технологии към КИИП. На нея бихме желали да обсъдим основни теми, вълнуващи проектантите от част Химико-Технологична, като същевременно ще бъде предоставена възможност за уточняване на нуждите и изискванията на проектантите относно възможностите на касаещите ги софтуерни решения на HEXAGON.

Дата: 11.09.2018/Вторник/

Темите, които ще бъдат обсъдени на предстоящата среща са:

 

  • Обсъждане на специфичните нужди на КИИП за българския пазар, но и на по-глобално равнище при конструиране на нови проекти, а и при ре-конструиране на съществуващи такива
  • Уточняване на нуждите на КИИП за специализирани софтуерни решения от HEXAGON.
  • Обсъждане на предизвикателствата при използването на софтуера на HEXAGON PPM за местни и глобални проекти.
  • Да идентифицираме бизнес възможностите между членовете на КИИП и HEXAGON PPM на по-глобално равнище.

 

Срещата ще бъде проведена в комбинация от английски и български език!

ЗАПИШЕТЕ СЕ КАТО ИЗПРАТИТЕ И-МЕЙЛ НА kiip_bs@digicom.bg или office@chimcobg.com

Как софтуерите на HEXAGON PPM могат да спомогнат за по ефективна проектантска работа?

 

През годините, софтуерните решения на HEXAGON PPM бяха успешно адаптирани към изискванията на Neftgazengineering, Risk Engineering, Burgasnefteproekt и други малки производствени компании

Бързото внедряване на решения на HEXAGON PPM дава възможност на българските инженерингови компании да развиват по-ефикасно и по-интелигентно своите проекти.

Ние от CHIMCONSULT Ltd. успешно създаваме висококачествени 2D и 3D проекти, което доказва положителното въздействие от имплементирането на софтуерните решения за проектиране на инсталации и заводи на HEXAGON CADWorx & Analysis Solutions

Повече информация относно HEXAGON PPM и софтуерните продукти може да намерите тук – INTERGRAPH.

Записване за участие на kiip_bs@digicom.bg или на нашият и-мейл: office@chimcobg.com