Информация

Кои сме ние?

„ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД представлява инженерингова стопанска организация, основана през 2004-та година,  с предмет на дейност: проучване, Базово (Идейно), Техническо, Работно 3D и 2D проектиране, консултиране, авторски и технически надзор, авторизация на чуждестранни проекти, извършване на технически контрол (КТК), управление на проекти (EPC, EPCM) и/или индивидуални проектни части), предоставяне на проектна документация за технологии и оборудване за множество сектори в промишлеността, измежду които химическата и нефтопреработвателната, преработката на дървесина (дървопреработването), металургията, леката и тежката промишленост, био-технологията и др. промишлени отрасли.

Освен с промишлено проектиране, Химконсулт извършва инженерни услуги, свързани със сградното строителство, в това число цивилно проектиране по всички необходими части, свързани с жилищното строителство, строителството на административни и производствени сгради,  сглобяеми къщи и конструкции, вили, къщи за гости, хотели и много други.

Фирмата предлага разработване на пълна проектна документация съгласно кодове по БДС, Евронорма, API, ГОСТ, ASME, TEMA , АД-2000 и др. действащи нормативи в Република България.

От 2018-та година ХИМКОНСУЛТ ЕООД е вече основен дистрибутор на HEXAGON CADWorx & Analysis Solutions (CAS) на територията на Република България.

ХИМКОНСУЛТ ЕООД е създадена въз основа на натрупания опит в проектирането на промишлени инсталации на специалисти от Комплексен Институт за Инженеринг и Проектиране „Нефтохимпроект“ към „Нефтохимически комбинат“ Бургас , сега „Лукойл Нефтохим Бургас“, за да гарантираме качеството на проектите и възможностите за надеждното им управление.

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018

Консултации и проектиране за промишлеността и гражданско строителство, извършване на Авторски надзор, Технически контрол, Авторизация на проекти, Ръководене на проекти и официален дистрибутор на софтуерните решения на HEXAGON PPM на територията на Р. България.

Визия

Да се докажем като най-надеждния проектантски екип.

Мисия

Постоянно да подобряваме качеството на услугите си, постигайки това в кратки срокове и използвайки най-актуалните софтуерни решения.