Managing Risk and Workforce
In: Събития

Продължаващата пандемия – COVID-19, причинява големи вреди на бизнесите по целия свят. Компаниите ще продължат да се сблъскват със значителни предизвикателства през следващите месеци, а способността на им да се адаптират към постоянно променящите се ситуации ще е от съществено значение. Ето защо поддържането на оптимална оперативна ефективност и свеждането до минимум на рисковете за работниците, ще доведе до по-голямо използване на технологии.

Дигиталните решения на Hexagon PPM ще Ви помогнат за:

  • Намаляване на риска от предаване на вируси;
  • Поддържане социална дистанция;
  • Получаване на известия;
  • Ограничаване достъпа до несанитизирани райони;
  • Осигуряване на допълнителни предпазни мерки и оптимизиране на работното време.

Ако не може да присъствате на сесия 1, запишете се на сесия 2 в алтернативно време:

Сесия 1: вторник, 9 юни 2020 г. 07:00 – 08:00

Сесия 2: сряда, 10 юни 2020 г. 07:00 – 08:00

Регистрирайте се от ТУК