In: Софтуер за анализи

PIPESTRESS (PepS) – якостен и стрес анализ на тръбопроводи

СТРЕС АНАЛИЗ НА ТРЪБОПРОВОДИ
ЗА ЯДРЕНАТА ИНДУСТИЯ

PIPESTRESS вече е с интегриран напреднал графичен процесор и Editpipe опция, като тези интегрирани решения се предлагат и продават под името „PepS.“ Тази програма се използва за изчисляване на тръбопроводи и за проектиране на трето и четвърто поколение ядрени реактори. PIPESTRESS може да прочете неутрални CAESAR II® файлове. Това позволява на PIPESTRESS да анализира CAESAR II® модели.

Възможности:

  • PIPESTRESS изпълнява всички изчисления, изисквани от ядрените (и не само) тръбопроводни кодове в едно-единствено изпълнение на програмата.
  • Поддържа се непрекъснато повече от 40 години.
  • Използвана е от над 400 инженерингови организации в 30 страни за анализ на тръбопроводи в повече от 50 атомни електроцентрали.
  • Използва се като основен софтуер за анализ на тръбопроводи за изчисления в новите реактори: EPR, AP1000 и AC-1000
  • И още много…