Проектиране и анализ на тръбопроводи

Проектиране на тръбопроводи и тръбопроводни системи

В проектантска фирма Химконсулт изготвяме проектни документации по част Машинно-Монтажна, включително позициониране и обвръзка на технологично оборудване, якостен и стрес анализ на тръбопроводни системи и проектиране на тръбопроводи, облседване на тръбопроводни трасета и анализ и проектиране на тръбопроводни обвръзки с високо налягане, средно и ниско налягане за горещи и студени флуиди, както и за флуиди с амбиентна температура.

Нашият екип от тръбни проектанти (част Машинно-Монтажна) имат дългогодишен опит в реализирането на проекти за тръбопроводни обвръзки и тръбопроводни системи както в България, така и в други държави от Европейския съюз.

Компанията е фокусирана основно в изготвяне на тръбопроводни проекти за тръбопроводи с високо налягане и горещи флуиди, които се отличават по това, че изискват по-обстоен анализ на тръбопроводните трасета. Нашите тръбни проектанти вземат предвид различни фактори при извършване на статичен анализ и динамичен анализ на тръбопроводите.

Проектиране на тръбопроводи за флуиди с горещи температури

Проектиране на тръбопроводи при студени и амбиентни температури на флуидите

Проектиране на тръбопроводни трасета с високо налягане

Проектиране на тръбопроводни трасета с ниско и средно налягане

Проектиране на промишлени тръбопроводи и тръбопроводни системи

truporpovodni-sistemi
 • Проектиране на тръбопроводи с високо налягане
 • Проектиране на тръбопроводи със средно и ниско налягане
 • Проектиране на тръбопроводи за вода (Водопроводи)
 • Проектиране на тръбопроводни системи за масло
 • Проектиране на тръбопроводи за горещи флуиди
 • Проектиране на тръбопроводи за амбиентни и студени флуиди
traboprovodni-traseta

Други проекти по част Машинно-Монтажна, включително:

 • Позициониране и обвръзка на технологично оборудване
 • Опори за тръбопроводи
 • Изготвяне на записка БХТПБ
 • Проектиране на подземни и надземни тръбопроводи
 • Други

Оценка, стрес анализ и проектиране на тръбопроводи, тръбопроводни системи и обвръзки

Благодарение на богатия опит на нашите тръбни проектанти и придобития високо-специализирания софтуер за стрес анализ и проектиране на технологични тръбопроводи, ние Ви предлагаме изготвяне на проектна документация по част Машинно-Монтажна, в това число якостен анализ и проектиране на тръбопроводи (включително моделиране на тръби в 3D среда), при това бързо, качествено и на изгодни цени. Проектиране на тръби без компромиси в качеството.

Идейно, техническо и работно проектиране на промишлени тръбопроводи

Идейно проектиране

 • Разработване на принципни схеми и решения
 • Уточнаване на габарити на технологично оборудване и съоръжения – височини, размери в план и ситуиране
 • Проектиране на планове за разположение на оборудването
 • Проектиране на монтажни планове
 • Проектиране на изгледи
 • Предварителни якостни изчисления на технологични тръбопроводи
 • Количествена сметка по укропнени показатели

Работно проектиране

 • Разработване на планове за разположение на оборудването
 • Проектиране на монтажни планове
 • Проектиране на разрези, изгледи и котировъчни планове
 • Проектиране на изометрии и изометрични чертежи
 • Якостни изчисления на технологични тръбопроводи
 • Стрес анализ на тръбопроводите
 • Финална количествена сметка
information-icon
Ние използваме 100% лицензиран и високо-специализиран софтуер за анализ и проектиране на тръбопроводи, тръбопроводни обвръзки и системи

В Химконсулт използваме комбинация от софтуери за извършване на стрес анализ и проектиране на тръбопроводи. Благодарение на CADWorx Plant Professional (софтуер за проектиране и изчертаване на тръбопроводни трасета и системи) и CAESAR II (софтуер за стрес анализ на тръбопроводни обвръзки ), които разполагат с двъстранна връзка. Така успяваме бързо и лесно да изграждаме модели на тръбопроводите, да правим статичен анализ и динамичен анализ, и детайлираме тръбопроводните системи без губене на излишно време.