Проектантски услучи по част Конструктивна

Изготвяне на проекти по част Конструктивна

Проектанско бюро Химконсулт извърпва проектантски услуги по част Конструктивна, като нашият екип от инженери- проектанти по част СК (Строително-Конструктивна) разполагат с натрупан опит в строителното проектиране. Въпреки, че компанията насочена към изготвяне на проектна документаци за технологии и технологични оборудвания, а покрай тях и за индустриални обекти и сгради , в последните години Химконсулт разширява своята дейност, като обръща голямо внимание и на сградното строителство за и проектирането на жилищни сгради, хотели, търговски обекти, къщи, вили, офис сгради и помещения, кооперации, къщи за гости. Не на последно място, нашите проектанти по част Конструктивна придобиват и богат опит в проектирането на сглобяеми къщи и сглобяеми конструкции. Типът на конструкциите в обхвата на част Конструктивна биват стоманобетонни,  метални конструкции и дървени конструкции. Строителните проектанти обръщат особено внимание и на типа на фундиране, включително фундаменти, фундаментни плочи и пилотно фундиране.

Компанията изготвя инвестиционни проекти по част Конструктивна както на фаза идейна, така и на техническа и работна. Строителните инженери-проектанти взимат предвид всички необходими комбинации от натоварвания, както и необходимите норми и закони, съответно както за страната, така и за проекти в други държави от и извън Европейския съюз.

Идейно проектиране

Техническо проектиране

Работно проектиране

Какво включва проектирането по част Конструктивна

Освен проектиране на метални конструкции , където нашите проектанти извършват изчисления и КМ или КМД на стоманени конструкции, проектирането по част Конструктивна включва статични анализи и проектиране на сгради, колони и фундаменти от стоманобетон, както и изчисляване и проектиране (оразмеряване) на фундаментни плочи, както и на пилотно фундиране. Тъй като проектирането е тясно свързано с изграждането на строителните обекти и сгради, нашите проектанти по част Конструктивна взимат предвид множество изисквания на строителните фирми, в това число материали, технология на изпълнение и технология на монтаж.

Проектиране по част Конструктивна включва:

oporna_konstrukcia-stomana

Контрукции от стомана и/или дърво

 • Изчисляване и проектиране на преместваеми обекти и конструкции
 • Изчисляване и проектиране на сглобяеми къщи
 • Изчисляване и проектиране на опорни метални конструкции и обслужващи площадки
 • Изчисляване и проектиране на пристройки и надстройки към съществуващи сгради
 • Изчисляване и проектиране на кабелни и тръбни естакади и други
 • Изчисляване и проектиране на аварийни стълбища (стълбищни клетки)
 • Изчисляване и проектиране на халета, складови бази и помещения
konstrukcii-stomanobeton-sgrada

Контрукции от стоманобетон

 • Изчисляване и проектиране на жилищни и административни сгради
 • Изчисляване и проектиране или усилване на конструктивни елементи (колони, греди, плочи и др.)
 • Изчисляване и проектиране на къщи и вили
 • Изчисляване и проектиране на подпорни стени
 • Изчисляване и проектиране на гаражи и други съоръжения
 • Изчисляване и проектиране на противопожарни стени и прегради (брандмауер)
stomanen-profil-kolona

Други конструктивни съоръжения

 • Изчисляване и проектиране на резервоари, силози, бункери
 • Изчисляване и проектиране на разнородни конструкции от метал
 • Изчисляване и проектиране на конструкции за мостове
 • Изчисляване и проектиране на надлези (пасарелки)
 • Изчисляване и проектиране на конструкции за светофари, железорешетъчни стълбове (жере)
 • Изчисляване и проектиране на конструкции за билбордове
 • Изчисляване и проектиране на телфери и мостови кранове
fundament

Фундиране и изкопни работи

 • Изчисляване и проектиране на фундаменти (монолитни и сглобяеми)
 • Изчисляване и проектиране на фундаментни стъпки
 • Изчисляване и проектиране на фундаментни плочи
 • Изчисляване и проектиране на пилоти (пилотно фундиране)
 • Изчисляване, проектиране и укрепване на изкопи

Проектиране по част Конструктивна на фаза Идейна, Техническа и Работна

Нашите строителните инженери-проектанти изготвят идейни проекти, технически проекти и работни проекти по част Конструктивна за множество видове обекти за индустрията и гражданското строителство. Към набора от услуги по част Конструктивна са включени и Авторски Надзор, Технически Контрол (КТК) и обследване на съществуважи сгради и съоръжения, например, тръбни и кабелни естакади.
Какво включва част Конструктивна на фаза Идейна и на фаза Работна
Идейно проектиране
 • Принципни схеми и решения
 • Уточнаване на габарити на сгради и съоръжения – височини, размери в план и ситуиране
 • Уточнаване вид на конструкция, според материали – масивни или метални/ дървени
 • Уточнаване вид на конструкция, според начин на изпълнение – сглобяеми или монолитни
 • Избиране вида на фундирането
 • Разработване на план на фундаментите
 • Предварителни статични и динамични изчисления
 • Предварителна количествена сметка
 • Обяснителна техническа записка
Работно проектиране

Припокрива Идейното проектиране по част Конструктивна, но включва още:

 

 • Направа план на изкопните работи
 • Разработване на кофражни планове
 • Проектиране на армировъчни планове
 • Разработване на финализирани статични и динамични изчисления
 • Изготвяне на монтажни марки
 • Проектиране на монтажни елементи
 • Детайлиране на конструкцията (изготвяне на работни детайли)
 • Количествена сметка или количествено-стойностна сметка (КС или КСС)
 • КМ или КМД за метални конструкции