Проектиране на машини и съоръжения

Изчисляване и проектиране на машини и съоръжения за промишлеността

Проектантско бюро Химконсулт извършва идейно, техническо и работно проектиране на машини, съоръжения, технологично оборудване, процесно оборудване, съдове и апарати. Проектантската фирма извършва изчисляване и проектиране на статично и динамично оборудване от вече повече от 15 години, което допринася за богатия натрупан опит на нашите проектанти, Know-How на технологични съоръжения и гъвкавост при определяне на цена и срок за разработване на техническа документация за съдове под налягане, топлообменници и други промишлени съоръжения. Проектантите по част Машинно-Констуктивна изготвят своите инженерни проекти чрез високо-технологичен софтуер, който позволява отстраняването на нежелани колизии с прилежащи конструкции, както и отстраняване на грешки по време на проектирането, още преди започване на производстово и изпълнение на проектите за съответните машини и съоръжения.

Изчисляване

3D моделиране

2D проектиране

Проектиране на технологично оборудване за различни промишлени отрасли се извършва от проектанти по част Машинно-Конструктивна с пълна проектантска правоспособност, които имат опит в използването на най-новите и модерни софтуерни решения, като съответните модели на процесни апарати и технологични съоръжения се изготвят изцяло в 3D среда, след което детайлното проектиране на технологичното оборудване се довършва в позната CAD среда, в софтуер BricsCAD.

Проектиране на машини, промиплени съоръжения, съдове и апарати и друго технологично оборудване

transportiori-elevatori

Проектиране на транспортьори и елеватори

 • Проектиране на редлери
 • Проектиране на верижни транспортьори
 • Проектиране на шнекови транспортьори (винтови транспортьори)
 • Проектиране на лентови транспортьори
 • Проектиране на транспортьори тип подвижен под
 • Проектиране на ролкови транспортьори
 • Проектиране на лопаткови елеватори
 • Проектиране на кошови елеватори
rezervoari-sadove

Проектиране на съдове и апарати

 • Проектиране на съдове под налягане
 • Проектиране на резервоари
 • Проектиране на топлообменници
 • Проектиране на кожухотръбни топлообменници
 • Проектиране на циклони
 • Проектиране на хъриклони
 • Проектиране на вертикални колони
 • и други.
tehnologichno-oborudvane

Проектиране на промишлени съоръжения

 • Проектиране на печки
 • Проектиране на котли
 • Проектиране на сухи електрофилтри
 • Проекриране на мокри електрофилтри
 • Проектиране на барокамери
 • Проектиране на комини
 • Проектиране на факли / факелни системи
 • Проектиране на свещи
 • и други промишлени съоръжения

Изчисляване и проектиране на машини, съоръжения, съдове и апарати за промишлеността

Проектирането на машини и съоръжения е част от основната дейност на фирмата. Част Машинно-Конструктивна е основен фокус на проектантската организация, като компанията има богато портфолио от сложни и комплексни проекти на различни машини и съоръжения, съдове и апарати, в това число съдове под налягане, резервари, топлообменници, котли, транспортьори, електро-филтри, силози, циклонни филтри, хъриклони и други. Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от проектиране на специализирано статично и динамично оборудване за промишлеността.

Идейно, техническо и работно проектиране на промишлени съоръжения и технологично оборудване

В проектантска фирма Химконсулт стъпваме на Вашите идеи и разработваме своите проекти, използвайки нашия богат опит в проектирането на промишлени съоръжения. Проектантско бюро Химконсулт разработва идейни, технически и работни проекти на производствени машини и промишлени съоръжения, като това може да включва разработване на идеен вариант на дадено съоръжение, съгласуване с възложител и заинтересовани страни, избор на подходящите материали, направа на якостни изчисления, проектиране на сборни чертежи, проектиране на детайлни чертежи, изготвяне на количествена сметка, анализ на риска, изготвяне на инструкции за монтаж и проектантска документация, свързана с изготвянето на съдове под налягане, топлообменници, котли, филтри, транспортьори и други нестантардни машини и технологично оборудване.

information-icon
Изчисляване и проектиране на машини, съоръжения, съдове и апарати с високо-технологични софтуерни решения

В Химконсулт използваме иновативните софтуерни решения на HEXAGON. За изчисленията по част Машинно-Конструктивна, и по-специално изчисляване на съдове под налятане, топлообменници и резервоари, ние се спираме на Visual Vessel Design и/или PV Elite.