Проектиране на метални конструкции

Изберете Химконсулт за проектиране на метални конструкции

Проектанска фирма Химконсулт има натрупан богат опит при проектиране на метални конструкции. Това позволява на строителните инженери- проектанти да изготвят проекти по част Конструктивна в най-кратък срок, като съответния инженерен екип следи стриктно за избягването на пре-оразмеряване на съответните метални контрукции (гонейки винаги ниска металоемкост на стоманени конструкции), като в същото време проектантите взимат предвид основни фактори при изграждането на метални конструкции, като например, технология на изпълнение и монтаж, доставчици на конструктивни елементи, метални профили, материали достъпни до дадения пазар, стандарти и други важни критерии, на които е задължително да се обърне внимание при проектиране на метални конструкции, за да се подсигури ниска цена на изработка и високо качество и надеждност на изпълнения конструктивен проект.

Важен процес при проектиране на стоманени конструкции е изграждането на моделите в 3D среда, което намалява шанса проектантите на метални конструкции да допуснат грешки и им помага да избегнат колизии с прилежащи метални конструкции и/или прилежащо технологично оборудване. Статичният анализ, динамичният анализ, моделирането на съответните метални конструкции и изчертаването на металните конструкции в 2D се случва в последни версии на напълно лицензен софтуер, гарантиращо използването на методи, които намаляват времето за проектиране на металните контрукции и гарантират високо качество на проектната документация.

Какви метални конструкции проектираме в Химконсулт

metalni-konstrukcii
 • Проектиране на метални конструкции за производствени сгради
 • Проектиране на метални конструкции за складови бази
 • Проектиране на опорни метални конструкции за технологично оборудване
 • Проектиране на обслужващи метални конструкции
 • Проектиране на стоманени конструкции за халета
konstrukcii-metalni-profili
 • Проектиране на метални конструкции за тръбопроводни естакади
 • Проектиране на къщи от стоманени профили
 • Проектиране на надстройки и пристройки от метални профили
 • Проектиране на преместваеми стоманени конструкции
 • Проектиране на метални конструкции за кабелни трасета
 • Други стоманени конструкции

Ние предлагаме проектиране на метални конструкции бързо и качествено

Ние от Химконсулт проектираме метални конструкции, подхождайки винаги с професионализъм и сериозност, като осъществяваме своите проекти за стоманени конструкции бързо и ефективно, без компромис в качестото!
information-icon
Софтуер за проектиране на метални конструкции

Като дистрибутори на HEXAGON, ние от Химконсулт предлагаме софтуер за създаване на 3D модели на метални конструкции – CADWorx Structure. С него Вие ще можете бързо и лесно да създадете модели на стоманени конструкции без да имате опит в строителното инженерство или в проектирането по част Конструктивна, които метални конструкции можете да изпратите за съгласуване към Възложител или до Вашия колега строителен инженер-проектант, който да детайлира съответната метална конструкция. Този софтуер не разполага с профил за създаване на КМД документация, но разполага с голяма база данни от стоманени елементи, метални профили, гитероси, морашки стълби, болтови връзки и съединения, и други необходими конструктивни елементи, за да можете да визуализирате метални конструкции (наприпер опорни конструкции, при създаване или позициониране на технологично оборудване), без да имате голям опит в проектиране на стоманени конструкции!