Технологично проектиране

Технологично проектиране и проектиране на производствени процеси за промишлеността

Проектиране по част Технологична и в частност Технологично проектиране (Процесно проектиране) е една от основните дейности за компанията. В Химконсулт изготвяме пълна работна документация по част Технологии, изготвяйки процесни диаграми (P&ID), технологични схеми, технологични разчети и други дейности, свързани с технологично проектиране.

Инженерите химици, които извършват технологично проектиране, разполагат с богат опит областта, тъй като екипът е сформиран на база на натрупаните познания и опит, придобити в проектантска организация към Лукойл Нефтохим Бургас.

След основаване на Химконсулт, освен в нефтопреработването, нашите проектанти по част Химико- Технологична са натрупали опит в множество отрасли на промишлеността, особено в дървопреработването, химическата промишленост, био-технологията и други.

Разработването на производствени процеси е била водещата сила на компанията, която успява вече повече от 15 години да се задържи здраво утвърдена на българския пазар, като през последните 5 години компанията изготвя проектна документация, включително технологично проектиране, извън страната в други държави членки на Европейския съюз.

Какво се има предвид под технологично проектиране

Технологично проектиране представлява, най-общо казано, архитектурата на промишленото проектиране – проектирането на основната за едно производство, а именно, производствените процеси. Извършването на технологичното проектиране има за цел да направи обстоен анализ на най-новите технологични решения, които да се сравнят със съответното производство. Процесно проектиране, също така, цели да анализира енергийния и материален баланс, да отчете всички възможности от икономии и принадена стойност, да анализира и изчисли правилно оперативните разходи, спрямо капиталните вложения, за да се изгради един устойчив бизнес.

technologichno-proektirane-primer
  • Технологичното проектиране предоставя изчисления, в които се изчислява основното технологично оборудване и приложащата тръбопроводна обвръзка
  • По време на технологично проектиране се изготвя се технологична схема, носеща информация за технологичните потоци и параметри за системата
  • Технологично проектиране показва тръбопроводна и инструментална диаграма, под формата на P&ID схема
  • Технолгочно проектиране предоставя спецификация на тръбопроводите
  • Най-общо, технологично проектиране предоставя технологични решения, на база обстойно анализиране, проучване и проведени изчисления

Ние извършваме технологично проектиране за всички отрасли на индустрията

Натрупаният опит и богат Know-How, предобит през годините, ни прави изключително конкурентно-способни в областта технологично проектиране. От заводи за палети, пелети, HDF, MDF, ПДЧ (SPAN) до производство на алкохол, горива и много други. Ако имате идея за производство, ние сме готови да Ви съдействаме като разработим технологията, необходима за стартиране на Вашия успешен бизнес!
information-icon
Ние използваме софтуер на HEXAGON за изготвяне на процесни диаграми, част от технологично проектиране

Тъй като дейността технологично проектиране е основна за проектантската организация, за изготвяне на процесни диаграми, ние предпочитаме да използваме надежден за целта софтуер! Ние от Химконсулт се доверихме на HEXAGON и тяхното решение CADWorx P&ID. Софтуерът предлага многобройни функции, които значително улесняват проектантските дейности, свързани с процесното проектиране. Софтуерът разполага с широка база данни от технологични символи, като позволява създаването и на собствена такава.

За да научете повече за софтуера, свържете се с нас.