PV Elite® – изчисляване на съдове под налягане

ЛЕСЕН ЗА НАУЧАВАНЕ И РАБОТА СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ
И АНАЛИЗ НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ И ТОПЛООБМЕННИЦИ

 

Pipes exterior

Този софтуер за дизайн и изчисления на съдове под налягане и топлообменници е изключително лесен за научаване и използване. PV Elite® дава на потребителите бърз старт и увереност в изчисленията си по кодовете за безопасност.

PV Elite® осигурява решения на инженери, проектанти, оценители, производители и инспектори, които отговарят на техните нужди за проектиране на съдове под налягане и топлообменници. Тъй като програмата е лесна за научаване и използване, тя е идеална както за редовни потребители, така и за тези, на които не им се налага често да използват софтуера, за които бързото стартиране и увереност в изчисленията си за кодовете за безопасност е от изключително значение.

PV Elite® е цялостно решение за бърз и интуитивен дизайн на нови съдове под налягане и топлообненници, но е също така подходящ за изчисление и анализ на съществуващи съдове. Програмата разглежда целия съд, обръщайки внимание на всички правила за дебелината на стените и изискванията за анализ на напреженията за вертикални кули, хоризонтални съдове и топлообменници.