Обучения

Курсове за работа със софтуерите на HEXAGON PPM

Химконсулт извършва обучения за работа с различни софтуери от фамилията на HEXAGON PPM, както и на трети страни, които софтуерни решения служат за изчисляване, 3D моделиране или 2D проектиране на стоманени и стомано-бетонови констуркции, оборудвания и технологични схеми. Към момента в програмата за обучения са включени следните софтуери:

 

  1. BricsCAD

  2. CAESAR II

  3. CADWorx Plant Professional

  4. CADWorx P&ID Professional

  5. PV Elite

Повече за обученията

3 (три)-дневен курс

Интензивнен обучителен курс

5 (пет)-дневен курс

Повече информация и работа със софтуерите.

Персонализиран курс

Конкретна за клиента програма

Курсовете се провеждат по предварително подготвена на български документация, създадена от HEXAGON PPM и Химконсулт.

Част от програмата включва запознаване с всички важни команди за даден софтуер, както и тяхната приложимост.

Разглеждат се както реални случаи и задачи, така и фиктивни примерни с определени критерии, с цел придобиване на практически опит по програмите.

computer-icon-exam

Ще научите заобиколни пътища и много полезна информация при работа със софтуерите. Ценни съвети, натрупани от нашиете проектатни през годините.

В края на обучението всеки курсист ще познава основите за използване на съответното софтуерно решение, на която база, а и с помощта да материалите, раздадени по време на курса, курсистът ще има възможност да доразвие своите умения!

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА И ОБУЧЕНИЯ С ДРУГИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ, КАКТО И ПОМОЩ НА МЛАДИ ПРОЕКТАНТИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ЗА КОНКТРЕТНАТА СПЕЦИАЛНОСТ РЕШЕНИЯ, ОСОБЕНО ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ КОНСТРУКТИВНА И ТЕХНОЛОГИИ!

Ако се интересувате от дадено обучение, следете страницата Новини и Събития или се свържете се с нас, за да получите повече информация за провеждането на куровете, както и да получите специално изготвена оферта, която отговаря на предварително зададени от Вас изисквания за провеждане на дадения курс, както и за материала, който желаете да бъде разгледан по време на обучението.

Очакваме Ви!