Managing Risk and Workforce

Продължаващата пандемия – COVID-19, причинява големи вреди на бизнесите по целия свят. Компаниите ще продължат да се сблъскват със значителни предизвикателства през следващите месеци, а способността на им да се адаптират към постоянно променящите се[...]

Read More about Уебинар: Управление на риска и работната сила