Project Control Conference

Готови ли сте да се удивите с първата напълно виртуална конференция „Управление на проекти“? Тази конференция ще Ви предостави практическа информация за това как да: прилагате стратегии за реален контрол над проектите; бъдете по-добър комуникатор[...]

Read More about Виртуална конференция „Управление на проекти“