Large Project Management and Organization

Големите модели изискват внимателно планиране на проектите, за да бъдат ефективни. Организирането на проекти, които се състоят от много различни дисциплини, работещи заедно с отделни набори от данни и файлове с модели, е изключително трудно.[...]

Read More about CADWorx Webinar: Управление и организация на големи проекти