In: Софтуер за анализи

TANK™ – проектиране и изчисляване на резервоари

TANK ™ е изчерпателна и лесна за използване програма за проектиране, анализ и оценка на заварени резервоари за съхранение на нефт, съгласно стандартите 620, 650 и 653 на Американския Петролен Институт (API).

 

tanks

TANK ™ предоставя на собствениците, операторите и инженерните фирми бърз и точен дизайн за изграждане на нови резервоари и оценка на съществуващите резервоари.

TANK предоставя възможност за проектиране и анализ на дебелината на стените и дъната, поддържаните конусовидни покриви, съоръженията за обслужване и поддръжка и други фактори, влияещи върху дизайна на резервоара, както и за безопасността, като вътрешно налягане, утаяване на корпуса, сеизмика и вятър. TANK спестява време, като позволява на потребителите автоматично да избират информация за материалите от своите обширни бази данни.