Управление на проекти

Доверете се на нашия опит за ръководене и управление на проекти

Ние от „Химконсулт“ ще Ви помогнем, като поемем управлението на Вашите проекти, организираме всички проектни части, следим за тяхното изпълнение, съгласно ясно определени и съгласувани с Вас цели и времеви графици, на база на които Вие и останалите заинтересовани страни ще получавате седмични отчети за всички извършени и предприети действия, като по този начин ще минимизараме риска на Вашата инвестиция.

Защо да се доверите на нас за ръководене и управление на Вашия проект?

В 21 век управлението на проекти е задължително начинание както за големи, така и за средни и малки по обем и мащаб проекти. Управлението е от изключително значение, когато говорим за анализиране на рискове, минимизиране на разходи и увеличаване на производителността от даден проект. Ние от Химконсулт имаме дългогодишен опит в ръководенето на проекти под ключ (EPC, EPCM, turnkey), както и на малки проекти, включващи една или повече проектни части. Химконсулт има зад гърба си множество успешни реализирани проекти в почти всички отрасли на индустрията. Богатото портфолио от клиенти говори само по себе си за успешното начинание на фирмата в различни инженерни услуги, включително ръководене на проекти. Нашите проектанти и ръководители на проекти са на Ваше разположение, за да спестите ценно време и ресурс, жизнено важни за успешното и навременно реализиране на проектите. Доверете се на нашия опит!

office-managment-project

Доверете се на нас за управлението на Вашите проекти. Не влагайте излишно време и ресурс. Оставете нашия опит в ръководенето на проекти да допринесе за успещното реализиране на проектите, като ние ще се погрижим за организирането на необходимите проектни части и подсигурим тяхното успешно изпълнение. Ние от Химконсулт можем да помогнем както в случаи на пълен инженеринг (EPC или “turnkey”, EPCM, EPCMV), така и за отделнитe проектни части.

Следене на жизнения цикъл при управление на малки и големи проекти

При иницииране на даден проект, нашият екип ще Ви съдейства изцяло с описването на съдържанието, обема и обхвата на проекта, както и събирането на необходимото задание за проектиране. След това, ние от Химконсулт внимателно ще планираме необходимите действия, като оценим и анализираме необходимите фактори, в това число времето (времеви график), разходите, ресурсите и ще анализираме всеки потенциален риск. По време на изпълнението, ние сформираме екип от високо-квалифицирани проектанти и предоставяме информация на заинтересованите страни. За да предоставим високо-качество, ние наблягаме на контролирането на проекта. Тук ние наблюдаваме рисковете, взимаме необходимите мерки за подобряване, за да гарантираме успешно завършване на всеки индивидуален проект.

Обхват

Време

Разходи

Риск

Качество

Човешки ресурс

Комуникация

Снабдяване

и още..