In: Новини

Visual Vessel Design подпомага за по-ефективно и точно изчисляване и проектиране на съдове под налягане, тръбопроводи, котли и кожухотръбни топлообменници, като предоставя 2D и 3D визуализации, полезни графики, модели на тръбопроводи, интегрирани бази данни и още много други възможности.

Visual Vessel Design 2018, най-новата версия на софтуера на HEXAGON PPM включва много други различни и ефективни функции.

 

 

Какво представлява Visual Vessel Design (VVD)?

Visual Vessel Design е софтуер, който се използва за изчисляване и проектиране на съдове под налягане, кожухотръбни топлообменници, котли и тръбопроводи. Използва се от множество рафинерии, петролни компании, независими консултанти и фирми, предлагащи пълен инженеринг както за морски, така и за офшорните нужди.

Visual Vessel Design поставя силен акцент върху европейските кодове и стандарти, включително EN13480, AD 2000 Merkblatt, EN13445, PD5500, TBK2, и TKN.

 

Какви са функциите на Visual Vessel Design?

 

 • Якостни изчисления на съдове под налягане
 • Якостни изчисления на тръбопроводи
 • Визуализация в 2D
 • Визуализация в 3D
 • Полезни графики
 • Интегрирани бази данни
 • Генератор на изчислителни записки
 • Модели на тръбопроводи
 • Модул за външни натоварвания
 • И още много.

 

Какво НОВО във Visual Vessel Design 2018?

 

 • Проектиране на такелажни уши.
 • Проектиране на цапфи.
 • Повдигателно съоръжение от хоризонтално към вертикално положение.
 • И много други.