Visual Vessel Design® (VVD)

ИНТЕЛИГЕНТНО ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ, КОЖУХОТРЪБНИ ТОПЛООБМЕННИЦИ, КОТЛИ И ТРЪБОПРОВОДИ.

Visual Vessel Design® е подробно решение за проектиране и анализ на съдове под налягане, кожухотръбни топлообменници и котли. Софтуерът поставя силен акцент върху европейските кодове и стандарти, включително EN13480, AD 2000 Merkblatt, EN13445, PD5500, TBK2, и TKN.

Увеличете продуктивността Ви при работа

Възползвайте се от интегрирани помощни инструменти за 2D чертане и 3D моделиране на съдове.

Подобрете работния си процес

Използвайте гъвкави опции при разпечатване и полезни графики.

Подобрете точността на данните

Използвайте интегрирани бази данни.

Освен многобройните европейски кодове и стандарти, VVD ключва и раздел VIII на ASME, Div. 1 за истинска гъвкавост на международните кодове.
Visual Vessel Design се използва от множество рафинерии, петролни компании, EPC компании, проектантски бюра (в това число и Химконсулт ЕООД), както и независими консултанти, като продуктът предоставя многобройни инструменти, които намират приложение в морски и офшорни проекти от всякакъв мащаб.
Новата версия на CADWorx & Analysis Solutions – Visual Vessel Design, предлага серия от нови функционалности, които ще Ви помогнат да оптимизирате точността и ефективността си.

Възможности на софтуера Visual Vessel Design®:

  • Якостни изчисления на съдове под налягане
  • Якостни изчисления на тръбопроводи
  • Визуализация в 2D
  • Визуализация в 3D
  • Полезни графики
  • Интегрирани бази данни
  • Генератор на изчислителни записки
  • Модели на тръбоптоводи
  • Модул за външни натоварвания
  • И още много.
Vessel-design-example